KAESKOPPENSTAD START UNIEKE VRIENDENACTIE

Kaeskoppen kunnen binnenkort in bezit komen van een bijzonder boek: Kaeskopkronkels. Kaeskopkronkels omvat 'Een docyn vertellinghen ende Wonderbaerlycke Prenten in een Boeckxen voor jonghe ende oude kaeskoppen'. Circa 200 pagina's leesplezier waarin de historie van Alkmaar en omgeving op een originele en geheel afwijkende wijze van ieder ander boek word uitgelegd. De uitzonderlijke kronkels, de verhalen en tekeningen zijn ontsproten uit het brein van de alkmaarder Jan Roobeek, bouwmeester van Kaeskoppenstad. Wat te denken over een verhaal over Kaesimodo, een oerlelijk jongetje dat toch talent blijkt te hebben. Of het verhaal over de vernuftelingen in spé van die tijd, die elkaar in 1595 ontmoeten bij de open dag bij de eerste houtzaagmolen ter wereld die nota bene aan het Zeglis stond.

Jan Roobeek komt met een historisch boek met een revolutionair eigentijds concept. De prenten zijn namelijk niet zomaar uiterst fijne pentekeningen. De tekeningen bevatten heel veel informatie: via het lezen van een OR code m.b.v. een smartphone of tablet komt de lezer als het ware ìn de tekening. De lezer kan door de tekening dwalen en op zoek gaan naar tal van wetenswaardigheden, afbeeldingen, kaarten, films enz.

Het boek KaeskopKronkels is alléén verkrijgbaar via de organisatie van Kaeskoppenstad. De opbrengst van het boek komt ten goede aan de kostendekking van de productie van de uitgave. De mogelijke extra opbrengst zal worden besteed aan nieuwe aanvullingen in Kaeskoppenstad in het komend jaar. Intekenen kan vanaf 3 april.

Het boek is ontwikkeld zonder enige vorm van subsidie. De Stichting heeft niet de middelen om de investering voor te financieren. Er is daarom sprake van een uitgave van Jan Roobeek zelf. Het is van belang op zo kort mogelijke termijn inzicht te krijgen in het te drukken aantal boeken. Dat het er zal komen is zeker. Marcelis Dekavé uit Alkmaar neemt het drukwerk voor kostprijs op zich en het Internetbureau Tunico, eveneens zich echte Kaeskop voelend, heeft speciaal voor dit boek een nieuwe toepassing van technieken uitgewerkt in een snelwerkend systeem. Hoe meer boeken er gedrukt kunnen worden, hoe meer geld er over blijft voor Stichting Kaeskoppenstad om het evenement te verdiepen en te verbreden.

Er zijn twee opties om het boek te verkrijgen.

a) U wordt Kameraad van Kaeskoppenstad. U machtigt dan tot wederopzegging Stichting Kaeskoppenstad jaarlijks in de maand maart het bedrag van € 15,73 van uw bankrekening af te schrijven. Het formulier treft u aan op de website van Stichting Kaeskoppenstad onder het kopje ‘wordt vriend’. Als Kameraad heeft u jaarlijks recht op twee toegangskaarten voor Kaeskoppenstad. Kaeskoppen die zich dit jaar inschrijven als kameraad ontvangen daarbij daarbij tevens het boek Kaeskopkronkels geheel gratis. U ontvangt na afschrijving per mail een code op naam.

b) U wilt het boek aanschaffen. U gaat naar www.kaeskopkronkels.nl en geeft daar aan of u één of meerdere boeken wilt aanschaffen door het opgeven van uw naam, postadres en email adres. U ontvangt bij het ter perse gaan van het boek begin mei een factuur en code per email. U maakt het bedrag van € 15,73 per boek over en vermeldt hierbij als referentie uw naam, code en factuurnummer.

Op 27 of 28 juni kunt u met uw naam en code uw boek ophalen bij het nieuwe KaeskopPaviljoen op het Waagplein tijdens de bezoekuren van Kaeskoppenstad. Indien u niet in de gelegenheid bent om het boek op die datum af te halen, zult u het af kunnen halen op een nader te bepalen adres in Alkmaar.

De vriendenactie is noodzakelijk om Stichting Kaeskoppenstad te voorzien van een jaarlijks terugkerende vast geldstroom en om een financiële buffer op te bouwen. De organisatie van Kaeskoppenstad hoopt minstens 1500 boeken in de voorverkoop aan de man te kunnen brengen en hoopt tevens op een zeer groot aantal Kameraden van Kaeskoppenstad.

Vorige

Bestellen

Online bestellen is niet meer mogelijk.